Toimivalla jätehuollolla

kevennät ympäristökuormitusta ja parannat viihtyvyyttä

Huolehdi jätehuollosta ja kierrätyksestä!

Jätelaki velvoittaa kaikkia yrityksiä huolehtimaan itse omien jätteidensä haitattomuudesta ja niiden kierrätyksestä. Jätehuollon toimivuus on muutenkin tärkeä osa minkä tahansa työympäristön viihtyvyyttä sekä toimitilojen kunnon ja turvallisuuden ylläpitoa. Suunnittelemalla ja toteuttamalla yrityksen jätehuolto vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti, saada aikaan kustannussäästöjä sekä edesautetaan kiertotaloutta. Tehokkaalla jätteidenkäsittelyllä ja oikeilla jäteastiavalinnoilla varmistetaan myös, että toimitilat pysyvät siistinä ja kierrätys tapahtuu asianmukaisesti.

Jätehuoltoon panostamalla huolehdit sekä ympäristöstä että toimitilojesi yleisestä viihtyvyydestä.

Hiilineutraalius tavoitteena

Suomen hallitus on asettanut hiilineutraaliustavoitteen, jonka puitteissa Suomesta rakennetaan hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kierrätyksen vahvaa edistämistä. Vuonna 2021 voimaan tullut jätelaki osaltaan vahvistaa kierrättämistä ja suitsii yrityksiä kohti energiatehokkaampaa toimintaa. Uusi jätelaki edellyttää, että yrityksen on lajiteltava mm. biojätteet (yli 10 kg) ja pahvi- sekä kartonkipakkaukset (yli 5 kg) erikseen. Jo aiemman lainsäädännön mukaisesti yrityksen on järjestettävä paperin, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä vaarallisten jätteiden erilliskeräys.

tuotepakkaukset-kierratys

Me kuulumme RINKIIN

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Me Hexaplanilla sekä yli 4500 muuta tuottajavastuullista yritystä olemme osa vastuullista pakkausten kierrätysjärjestelmää, RINKIÄ. Me tuottajavastuulliset yritykset pidämme huolen siitä, että pakkausmateriaalit kiertävät takaisin teollisuuden käyttöön. 

Kierrätys lähtee asenteesta

Ympäristöystävälliset valinnat ja teot kuuluvat monien yritysten toimintaperiaatteisiin. Vihreä ajattelu onkin tullut osaksi yhä useamman työpaikan arkea. Kierrätys onkin myös asennekysymys. Myönteinen asennekulttuuri edesauttaa kierrätyskäytäntöjen juurruttamista. Kierrätysohjeet onkin hyvä pitää jatkuvasti esillä työpaikalla muistutuksena.

Poimi seuraavat kierrätysvinkit ympäristöystävällisempään työympäristöön:

- Toimitiloissa jäteastioiden sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Kierrätysastiat on hyvä sijoittaa sinne, missä jätettä syntyy. Myös ulkotilat tulisi huomioida ja laittaa ulkokäyttöön sijoitetut jäteastiat sisäänkäynneille. 

- Kierrättäminen helpottuu, kun oikea jäteastia on lähellä. Kun jokaisella kierrätettävällä jätemateriaalilla on oma astiansa, kaaos ja jätteen määrä myös vähenevät automaattisesti.

- Merkitse lajitteluastiat erivärisillä kansilla tai kierrätysmerkinnöillä, jolloin lajittelu onnistuu ihan kaikilta. Jäteastioiden tarrat ovat selkeitä myös aloittelijalle. 

roska-astia-lajittelu

Tarkoituksen mukaiset jäteastiat

Toimistojen ja toimitilojen jätehuolto on helppoa, kun käytössä on eri jätteille tarkoitetut, selkeästi merkityt jäteastiat. Kun roska-astiat löytyvät helposti työpisteiltä ja lajitteluastioissa kierrätysmerkinnät, jätteiden lajitteleminen onnistuu kaikilta.

Yleis- ja sosiaalitiloissa viihtyisyys on tärkeää ja siksi niissä on usein paikallaan piilottaa jäteastiat näkyviltä. Tyylikäs ja selkeälinjainen lajittelukaapisto onkin oiva ratkaisu työpaikan sosiaalitiloihin ja keittiöihin. Lajittelukaapistoon saat piilotettua kaikki tarvittavat jäteastiat ja kaapiston pöytätasossa olevasta aukosta pudotat yleisjätteen helposti jäteastiaan.


Ulkoroska-astioiden tulee olla säänkestäviä ja pitkäikäisiä käytössä. Piha-alueilla on huolehdittava jäteastian sijoituksesta, helposta tyhjennyksestä sekä yleisesti toimivuudesta - jäteastioiden tulee pitää sisältö suojassa sateelta, linnuilta ja ohikulkijoiden katseilta.  Esim. taloyhtiöiden pihoilta tutut Sulo-jäteastiat (60-litraisesta aina 660-litraiseen asti) ovat tilava, säänkestävä ja helposti liikuteltava vaihtoehto raskaidenkin jätteiden, kuten paperi- ja yleisjätteiden, keräämiseen. Vahvat metalliset kippikontit soveltuvat teollisen jätteen kierrätykseen ja lajitteluun. Eri värisillä kippikonteilla merkitset eri jätejakeet selkeästi. 


Järjestystä kierrätykseen saa lajittelutarroilla ja värikoodeilla. Erilaiset jätteet, kuten paperijäte, biojäte ja metallijäte tulisi erotella toisistaan selkeästi. Lisäksi ongelmajätteet, kuten paristojäte, kuuluvat aina omaan astiaansa. Laminoiduilla lajittelutarroilla ohjaat jätevirrat oikeaan paikkaan.

Jätelain mukaan vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn. Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit tulee säilyttää aina paloturvallisesti. Myös vajaat ja tyhjenneet astiat tulee säilyttää ja hävittää asianmukaisesti. Syövyttäviä ja hapettavia kemikaaleja ei tule säilyttää samassa tilassa syttyvien nesteiden ja kaasujen kanssa.

Lajittelu ja kierrätys osaksi työpäivän arkea

Toimitiloissa jäteastiat on hyvä sijoittaa sinne, missä jätettä syntyy. Myös ulkotilat tulee huomioida ja laittaa ulkokäyttöön sijoitetut jäteastiat sisäänkäynneille ja kulkuväylien varsille. Valikoimistamme löytyy runsaasti kiinteistön ulko- ja sisätilojen yleistä järjestystä ja siisteyttä palvelevia tuotteita. Tutustu valikoimaan ja kysy myyjiltämme apua, mikäli sinulle herää kysymyksiä aiheesta.