Haitallisten aineiden turvallinen säilytys

Varastoidaanko yrityksessänne haitallisia aineita? Ovatko puhdistusaineet, liuotinpurkit, öljytynnyrit ja muut kemikaalia sisältävät astiat oikeassa paikassa? Pohjavesiä vaarantavien ja paloherkkien nesteiden käsittelyyn kiinnitetään yhä enemmän huomiota, joten on entistä tärkeämpää perehtyä turvalliseen ja lainmukaiseen nesteiden varastointiin ja vuotojen ennaltaehkäisyyn. Haitallisten ja vaarallisten aineiden oikeanlainen säilytys lisää työturvallisuutta, vähentää omaisuusvahinkoja ja suojelee työ- ja elinympäristöä.

Tästä oppaasta löydät tuotevinkkejä erilaisiin haitallisten aineiden ja kemikaalien säilytysratkaisuihin.

90min-paloturvakaappi
kemikaalitynnyrit_pieni

Tiedä mitä varastoit

On tärkeää tietää, mitä aineita varastoi toimitiloissaan. Lue tarkkaan tuoteselosteet ja hanki tietoa käsittelemiesi ja varastoimiesi haitallisten aineiden ja vaarallisten kemikaalien ominaisuuksista. Kemikaalit tulee säilyttää vaatimusten mukaisissa pakkauksissa. Lisäksi haitalliset aineet ja kemikaalit pitää säilyttää niille varatuissa paikoissa, kuten kemikaalikaapeissa. 

Turvalliset kemikaalikaapit

Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit on tärkeää säilyttää paloturvallisesti. Syttymättömät, myrkylliset nesteet säilyvät kemikaalikaapissa, jossa on huolehdittu muun muassa hyvästä ilmanvaihdosta. Lisäksi on tärkeää, että keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit varastoidaan eri kaapeissa. Syövyttäviä ja hapettavia kemikaaleja ei tule säilyttää samassa tilassa syttyvien nesteiden ja kaasujen kanssa.

Määräysten mukainen kaappi palavien nesteiden säilytykseen on sertifioitu standardin EN 14470-1 mukaisesti. Valikoimamme paloturvalliset kemikaalikaapit sopivat herkästi syttyvien kemikaalien säilytykseen. Kaapin ulkopinnalla on myös haponkestävä epoksipinnoite ja kaappi on eristetty kivivillalla sekä kalsiumsulfaattipaneeleilla. Sisäpuolen MFC-paneelit kestävät happoja ja syövyttäviä höyryjä. Kaappien katossa on valmiina liitäntä, jolla kaapit voidaan liittää kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmään. Ovet toimivat manuaalisesti. Tulipalon sattuessa ovet sulkeutuvat automaattisesti lämpötilan noustua 47 asteeseen.

Kemikaalikaapit sopivat ympäristölle haitallisten, palamattomien aineiden säilytykseen esim. teollisuudessa ja kouluissa. Myrkylliset, vesistöille vaaralliset aineet säilyvät turvassa teräspeltisissä kemikaalikaapeissa, joissa on sisällä valuma-allashyllyt. Hyllyjen ylöspäin taivutetut reunat lisäävät turvallisuutta kemikaalivuotojen sattuessa. Kaapin seinässä ja katossa on ilmanvaihtoaukot, mikä mahdollistaa kaapin liittämisen ilmanvaihto- ja poistojärjestelmiin. Kotimaisuutta arvostaville valikoimastamme löytyy 20-litraisilla valumakaukalohyllyillä varustettu kemikaalikaappi palamattomille aineille. On myös mahdollista tilata valkoinen kemikaalikaappi, johon voi itse rakentaa haluamansa kokonaisuuden valitsemalla sopivan määrän irtohyllyjä ja valuma-altaita.

Varmuusaltaat kemikaalien säilytykseen

Kemikaalia sisältävien pienempien astioiden säilytys onnistuu kaappien lisäksi myös varmuusaltaissa. Valuma-allas on tehokas ja edullinen keino varautua vaarallisia nestevuotoja vastaan sekä estää vuodon leviäminen maaperään tai vesistöön. Suoraan EUR-lavalle sopivassa varmuusaltaassa voi varastoida kemikaaleja sisältäviä tynnyreitä, pulloja ja kanistereita, sekä koneiden osia huollon aikana. Varmuusallas on kätevä, kevyt allasratkaisu, joka on siirrettävissä pumppukärryllä, trukilla ja pinoamisvaunulla. Huolehdithan aina, että varmuusaltaan tai valuma-altaan vetoisuus on riittävä ja säilytyspaikka täyttää kemikaalien varastoinnille asetetut säädökset.

valuma-altaat-ter_s

Varastoitava aine määrittää valuma-altaan materiaalin

Teräksiset tynnyritasot ja valuma-altaat on tarkoitettu vesiympäristölle vaarallisten ja palavien aineiden / syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen. Esim. öljyjä ja maaleja sisältävät tynnyrit voidaan säilyttää vaakatasossa vahvojen teräksisten tynnyritasojen päällä. Seisovat tynnyrit on hyvä sijoittaa ritilällä varustettujen teräksisten valuma-altaiden päälle. Vaunusarjalla sis. pyörät ja työntökahvan muutat valikoimamme kahden tynnyrin altaan siirreltäväksi valuma-allasvaunuksi. Valuma-allasvaunu on turvallinen ratkaisu kemikaali- ja öljytynnyreiden sekä astioiden turvalliseen liikuttamiseen ja siirtämiseen. Nesteenpitävä valuma-allas voi olla sinkitty tai maalattu. Kuumasinkityssä teräksessä valmistetulla altaalla on tunnetusti hyvä korroosionkesto. Usein turva-altaissa on haarukkataskut, jolloin siirtäminen haarukkatrukilla on mahdollinen. Turvakaarelliset valuma-altaat tuovat lisää turvaa säilytykseen ja siirtämiseen.

Muovista valmistetut valuma-altaat kestävät aggressiivisia kemikaaleja, öljyjä, happoja ja emäksiä. Erittäin kemikaalikestävästä PE-muovista (polyeteeni) valmistetut altaat ovat täysin syöpymättömät. Muovisella ritilällä varustetut muovialtaat 200 litran tynnyreille kantavat jopa 1500 kg. Kierrätetystä polyeteenistä valmistetut, matalaprofiiliset ja näppärät EcoPolyBlend-valuma-altaat 45 – 110 litran tilavuudella sopivat erinomaisesti työpajoille ja teollisuuteen piensäiliöiden käsittelyyn ja säilytykseen.

Kemikaalit työpaikalla, lainsäädäntö

Työterveyslaitoksen sivuilla on erilaisia riskienhallinnan malliratkaisuja, jotka auttavat löytämään oikeat keinot hallita työympäristöriskejä. Yhtenä aiheena on kemikaaliturvallisuus. Kannattaa lukea, avaa tästä.

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on säädetty  kemikaaliturvallisuuslainsäädännössä. Kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoitteena on ehkäistä kemikaalien ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia. Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo alueen oma pelastusviranomainen.

Miten varautua öljyvuotoihin

Yrityksen tulisi tehdä kaikki mahdollinen öljyvahinkojen torjumiseksi ja ympäristövahinkojen syntymisen estämiseksi  (Öljyvuotojen torjuntalaki, 1673/2009). Teollisuudessa, korjaamoilla ja konepajoilla oltaessa tekemisissä öljyjen ja bensiinin kanssa mahdollisiin vuotoihin tulee varautua etukäteen. Nesteen leviäminen on estettävä, vuoto on ohjattava turvallisesti esim. öljynerotuskaivoon ja pienemmät vahingot on kuivattava heti esim. imeytysmatoilla. Polypropeenista valmistetuissa Oil Only -imeytysmatoissa on nopea imukyky. Imeytysmatto imee teollisia hiilivetyjä ja johdannaisaineita, kuten bensiiniä, öljyä, dieselöljyä, bentseeniä ja mineraaliöljyä. Imeytysmattoa voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi työkohteen alla. Imeytysmatto ei ime itseensä vettä, joten se kelluu vedessä myös öljyllä kyllästettynä.

Tapaturman sattuessa

Hätäsuihkut on suunniteltu kohteisiin, joissa työntekijät ovat alttiina loukkaantumisille, kuten palovammoille tai haitallisille aineille. Hätäsuihku mahdollistaa välittömän ensiavun onnettomuuden sattuessa ja on nopea ensiapu tapaturmissa, joissa haitallisia aineita on roiskunut silmiin tai kasvoihin. Altistuneen alueen välitön huuhtelu runsaalla vedellä auttaa rajoittamaan vammojen laajuutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.  Seinäkiinnitteinen silmä- ja kasvosuihku Hughes OptiWash® on 38 litran säiliöllä varustettu ja soveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa ei ole vesipistettä. Kiinteästi asennettavissa ja vesiliitännällä varustetuissa Hughes kasvosuihkuissa on sisäänrakennettu paineen ja virtauksen säätö. Saatavilla on myös täysin itsenäinen, kannettava Hughes 15 L ensiapusuihku kasvoille ja vartalolle. Hätäsuihku Hughes on yhdistelmämalli, jonka vartalosuihku aktivoituu kahvasta vetämällä ja kasvosuihku jalkapainikkeesta. Kaikki valikoimamme hätäsuihkut täyttävät ANSI- ja EU-standardit. Tutustu hätäsuihkuihin paremmin tästä.

kasvosuihku

Säilytysratkaisut erilaisiin varastoihin

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä yritystiloihinne sopivista säilytysratkaisuista, ota yhteyttä myyntiimme. Tilaa on varastoissa harvoin liikaa, mutta oikeanlaisilla säilytysratkaisuilla pienikin varasto muuttuu tilaihmeeksi, joilloin varastointi on toimivaa. Autamme mielellämme.

Search engine powered by ElasticSuite