Tehokkuutta lisäävät hyllyratkaisut

Perinteiset varastohyllyt, muokkautuvat pientavarahyllyt, metallihyllyt, kuormalavahyllyt ja erilaiset hyllyjärjestelmät - vaihtoehtoja on monta, mutta oikea varastohyllyratkaisu riippuu täysin yrityksen tiloista ja toiminnasta. Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja turhan tilan minimointi vähentää liikkumiseen käytettyä työaikaa. Varastokoon optimointi tuo myös rahallisia säästöjä tilatarpeen ja tilakustannusten vähenemisen myötä. Varastointi on tärkeä osa liiketoimintaa. 

juha-saapuva-tavara

Erilaiset varastohyllyt

Erityyppiselle ja -kokoiselle tavaralle on olemassa erilaisia varastohyllyratkaisuja. Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja ergonomisempi. Pientavarahyllyt sopivat kappaletavaran säilyttämiseen ja manuaaliseen keräilyyn, kun taas pitkän tavaran säilytykseen sopivat parhaiten ulokehyllyt. Kuormalavahyllystöt tarjoavat yksinkertaisen ja joustavan perusratkaisun varastointiin. Ne mahdollistavat keräilyä nopeuttavien trukkien ja keräilykärryjen käytön ja useamman henkilön toiminnot ilman häiriöitä.

vaaka-pumppukarry
varastohyllystot
tormayssuoja

Hyllystötarkastukset

Kuormalavahyllystö on korkealaatuinen ja se on suunniteltu kestämään. Kuormalavojen jatkuva lastaaminen ja purkaminen voi kuitenkin heikentää minkä tahansa varastointijärjestelmän lujuutta, vakautta ja eheyttä, minkä takia ne on tarkastettava säännöllisesti.

Hyllyjen turvallisuustarkastus perustuu 2009 voimaan tulleen kiinteitä teräksisiä hyllystöjärjestelmiä koskevan SFS/EN -standardiin SFS-EN 15635. Standardin mukaan hyllystöt tulee tarkastaa teknisesti pätevän henkilön toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Lisäksi kaikilla yrityksillä on laillinen velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä turvallisten laitteiden kanssa. Tästä on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002).


Hyllystötarkastus parantaa työturvallisuutta

Hyllystötarkastus on tarpeen kaikilla työpaikoilla, joissa on kuormalavahyllyjä, kuten teollisuusvarastoissa ja logistiikkakeskuksissa. Hexaplanin kautta saat tilattua hyllystötarkastuksen työpaikallesi.

Tarkastuksella mm.
• Estetään työntekijöiden vahingoittuminen
• Vältetään varastoitavien artikkeleiden rikkoontumiset
• Pidennetään varastohyllystöjen käyttöikää
• Pienennetään tulevia korjauskustannuksia havaitsemalla riskit ajoissa

Tarkastus kattaa kaiken hyllystöihin liittyvän, kuten rungon osat, törmäyssuojat, tuennat, lattiaan kiinnitykset ja taustaverkot. Tarkastukset tehdään aina paikan päällä tyypillisessä toimintaympäristössä. Lopuksi tarkastaja antaa raportin mahdollisista vaurioista ja neuvoo niiden korjaamisessa.

Hexaplanilta saat hyllystön korjauspalvelun sekä tarvittavat varaosat nopeasti ja helposti. Aikaa ja tilaresursseja säästyy, kun vauriokorjaus tehdään pikimmiten ja hyllystö saadaan nopeasti takaisin käyttöön.

takasuojaverkko

Oikeanlaiset välineet tekevät raskaastakin työstä sujuvaa, vaivatonta ja turvallista. Varastossa tapahtuvaan tavaransiirtoon, kuljetukseen ja pinoamiseen on hyvä hankkia asianmukaiset kuljetus- ja nostolaitteet. Ne maksavat itsensä takaisin ajan ja kustannusten säästöinä.

kuormalavahyllystot

Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja kun tavaroilla on hyllypaikat, keräily sekä hyllytys tapahtuvat nopeasti. Tutustu erilaisiin varastohyllyratkaisuihin.

vetotasot-varastohyllyihin

Kuormalavahyllyyn tai lattiaan asennettavien Smart Storing -vetotasojen avulla varastoit tiiviimmin ja säästät arvokasta lattiapinta-alaa. Keräilyajat lyhenevät ja vetotasojen avulla parannat varastotyöntekijöiden työergonomiaa.

Turvallisuutta ja sujuvuutta lisävarusteilla

Varastotyön tehokkuutta voidaan optimoida myös erilaisilla hyllystön lisävarusteilla. Ei sovi myöskään unohtaa tilan turvallisuutta ja kulkuvälien asianmukaisia merkintöjä sekä törmäyssuojia, jotta vältytään työntekijä- sekä tavaravahingoilta, joista voi aiheutua isojakin kustannuksia. Varastossa navigointia ja tuotteiden löytymistä helpottavat selkeät ja oikein sijoitetut varastopaikkamerkinnät, pylväsopasteet ja muut hyllymerkinnät. Ne tehostavat keräilyä ja hyllyttämistä, sillä kaikille tuotteille on määrätyt paikat.

Saapuvan ja lähtevän tavaran palapeli

Tavaran saapuminen varastoon pitäisi sujua mahdollisimman vaivattomasti. Sisääntuleva kuorma pitäisi purkaa mahdollisoimman nopeasti omille varastopaikoilleen, jolloin vältytään turhalta siirtelyltä, eikä tavaran käsittelyyn mene ylimääräistä aikaa ja toimenpiteitä.

Tuotteiden liikuttelun tehokkuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä se on yksi eniten resursseja kuluttava toiminto. Kaikki turha siirtely laskee varastohenkilöstön työtehokkuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Kustannustehokas keräilykin onnistuu silloin, kun tavara on sijoitettu varastossa järkevästi. Tilankäytön loogisuuteen panostaminen sujuvoittaa työskentelyä, säästää aikaa ja vähentää riskejä. Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, millä varastossa käytössä olevilla siirto- ja kuljetuslaitteilla tavaroita siirretään. Erityyppiselle tavaralle on hyvä valita sopiva siirtoväline.

Lähtevälle tavaralle ja sen pakkaamiselle on hyvä määrittää oma paikkansa varastossa. Lähtöpaikkaan koottuna tavarat löytyvät helpostija asianmukaisilla laitteilla ja pakkaustarvikkeilla suurempienkin tavaramäärien pakkaaminen ja lähetys sujuu nopeasti.

varastotoimintoja

Jokainen neliö varastosta käyttöön

Varaston hyllypaikat, erilaiset hyllyjärjestelmät ja asianmukaiset työvälineet vaikuttavat kaikki varastotyön tehokkuuteen. Myös työpisteiden muuttaminen eri ihmisten tarpeiden ja tilanteiden mukaan tuo kustannustehokkuutta varastotoimintoihin.

ASIAKKAAMME KERTOVAT

Olemme auttaneet asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat ratkaisut.