Kuormalavahyllyt tarjoavat lujuutta ja tehokkuutta

Kuormalavahylly, trukkihylly tai lavahylly - millä nimellä hyllystöä kutsuukaan, kyseessä on yleisin kuormalavojen varastointi tapa ja yksi suosituimmeista varastohyllytuotteistamme. Kuormalavahyllyt on mitoitettu EUR-lavoille 800 x 1200 mm. Hyllyissä voidaan varastoida myös muuta, mm. FIN-lavoja, asiakkaan omia lavoja, kertakäyttölavoja, häkkejä ja laatikoita. Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja turhan tilan minimointi vähentää liikkumiseen käytettyä työaikaa. Varastokoon optimointi tuo myös rahallisia säästöjä tilatarpeen ja tilakustannusten vähenemisen myötä.

XXXXX hyllyt

Erityyppiselle ja -kokois

juha-saapuva-tavara

Erilaiset varastohyllyt

Erityyppiselle ja -kokoiselle tavaralle on olemassa erilaisia varastohyllyratkaisuja. Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja ergonomisempi. Pientavarahyllyt sopivat kappaletavaran säilyttämiseen ja manuaaliseen keräilyyn, kun taas pitkän tavaran säilytykseen sopivat parhaiten ulokehyllyt. Kuormalavahyllystöt tarjoavat yksinkertaisen ja joustavan perusratkaisun varastointiin. Ne mahdollistavat keräilyä nopeuttavien trukkien ja keräilykärryjen käytön ja useamman henkilön toiminnot ilman häiriöitä.

vaaka-pumppukarry
varastohyllystot
tormayssuoja

Hyllystötarkastukset

Kuormalavahyllystö on korkealaatuinen ja se on suunniteltu kestämään. Kuormalavojen jatkuva lastaaminen ja purkaminen voi kuitenkin heikentää minkä tahansa varastointijärjestelmän lujuutta, vakautta ja eheyttä, minkä takia ne on tarkastettava säännöllisesti.

Hyllyjen turvallisuustarkastus perustuu 2009 voimaan tulleen kiinteitä teräksisiä hyllystöjärjestelmiä koskevan SFS/EN -standardiin SFS-EN 15635. Standardin mukaan hyllystöt tulee tarkastaa teknisesti pätevän henkilön toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Lisäksi kaikilla yrityksillä on laillinen velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä turvallisten laitteiden kanssa. Tästä on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002).


Hyllystötarkastus parantaa työturvallisuutta

Hyllystötarkastus on tarpeen kaikilla työpaikoilla, joissa on kuormalavahyllyjä, kuten teollisuusvarastoissa ja logistiikkakeskuksissa. Hexaplanin kautta saat tilattua hyllystötarkastuksen työpaikallesi.

Tarkastuksella mm.
• Estetään työntekijöiden vahingoittuminen
• Vältetään varastoitavien artikkeleiden rikkoontumiset
• Pidennetään varastohyllystöjen käyttöikää
• Pienennetään tulevia korjauskustannuksia havaitsemalla riskit ajoissa

Tarkastus kattaa kaiken hyllystöihin liittyvän, kuten rungon osat, törmäyssuojat, tuennat, lattiaan kiinnitykset ja taustaverkot. Tarkastukset tehdään aina paikan päällä tyypillisessä toimintaympäristössä. Lopuksi tarkastaja antaa raportin mahdollisista vaurioista ja neuvoo niiden korjaamisessa.

Hexaplanilta saat hyllystön korjauspalvelun sekä tarvittavat varaosat nopeasti ja helposti. Aikaa ja tilaresursseja säästyy, kun vauriokorjaus tehdään pikimmiten ja hyllystö saadaan nopeasti takaisin käyttöön.

takasuojaverkko

Oikeanlaiset välineet tekevät raskaastakin työstä sujuvaa, vaivatonta ja turvallista. Varastossa tapahtuvaan tavaransiirtoon, kuljetukseen ja pinoamiseen on hyvä hankkia asianmukaiset kuljetus- ja nostolaitteet. Ne maksavat itsensä takaisin ajan ja kustannusten säästöinä.

kuormalavahyllystot

Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja kun tavaroilla on hyllypaikat, keräily sekä hyllytys tapahtuvat nopeasti. Tutustu erilaisiin varastohyllyratkaisuihin.

vetotasot-varastohyllyihin

Kuormalavahyllyyn tai lattiaan asennettavien Smart Storing -vetotasojen avulla varastoit tiiviimmin ja säästät arvokasta lattiapinta-alaa. Keräilyajat lyhenevät ja vetotasojen avulla parannat varastotyöntekijöiden työergonomiaa.

Turvallisuutta ja sujuvuutta lisävarusteilla

Varastotyön tehokkuutta voidaan optimoida myös erilaisilla hyllystön lisävarusteilla. Ei sovi myöskään unohtaa tilan turvallisuutta ja kulkuvälien asianmukaisia merkintöjä sekä törmäyssuojia, jotta vältytään työntekijä- sekä tavaravahingoilta, joista voi aiheutua isojakin kustannuksia. Varastossa navigointia ja tuotteiden löytymistä helpottavat selkeät ja oikein sijoitetut varastopaikkamerkinnät, pylväsopasteet ja muut hyllymerkinnät. Ne tehostavat keräilyä ja hyllyttämistä, sillä kaikille tuotteille on määrätyt paikat.

varastotoimintoja

Jokainen neliö varastosta käyttöön

Varaston hyllypaikat, erilaiset hyllyjärjestelmät ja asianmukaiset työvälineet vaikuttavat kaikki varastotyön tehokkuuteen. Myös työpisteiden muuttaminen eri ihmisten tarpeiden ja tilanteiden mukaan tuo kustannustehokkuutta varastotoimintoihin.

ASIAKKAAMME KERTOVAT

Olemme auttaneet asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat ratkaisut.