Paluu työpaikoille

- ota huomioon turvallisuus, ergonomia ja viihtyvyys

Paluu työpaikoille alkaa!

Monissa yrityksissä kiinnitetään nyt erityistä huomiota työtiloihin ja ylipäätään työviihtyvyyteen. Etätyön ja työnteon hybridimallin yleistyessä työnantajat joutuvat pohtimaan, mikä houkuttelee työntekijät takaisin työpaikalle ja miten työhyvinvoinnista voitaisiin huolehtia myös jatkossa. Kokosimme tänne vinkkejä, joilla toimisto kalustetaan toimivaksi ja viihtyisäksi, ja joilla turvallinen paluu työpaikoille onnistuu helposti. 

Laajan etätyövaiheen jälkeen yritykset haluavat varmistaa turvallisen paluun lähityöhön. Lisäksi toimistoihin halutaan yhä enemmän viihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja, joilla luodaan persoonallisia, mukavia ja kodinomaisia tiloja. Niiden avulla lisätään läsnä työskentelevien työhyvinvointia ja houkutellaan myös etätyön puolesta liputtavat työntekijät takaisin työpaikalleen. 

Lähityössä korostuu yhteisöllisyys

Useimmat päätetyötä tekevät ovat työskennelleet etätoimistoissaan jo yli vuoden ajan, ja moni on alkanut kaipaamaan kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta työkavereiden kanssa. Lähityöskentelyn tärkeimpinä etuina voidaankin pitää yhteisöllisyyden ja yhteishengen ylläpitämistä.

Etäkokouksissa työyhteisön yhteishenki on voinut kärsiä, sillä Teams- ja Zoom-palaverit eivät mahdollista samanlaista spontaania kuulumisten vaihtoa ja huumorin viljelyä, kuten kasvokkain tapahtuvat palaverit ja käytäväkohtaamiset.


pieni-kokouspoyta

Mukautuvat kokoustilat

Kokoustilat kalustetaan nyt niin, että osallistujien on mahdollista pitää turvavälejä. Hexaplanin projektimyyjänä toimiva Heli Nygård on huomannut tämän trendin:

- Suosiossa ovat tällä hetkellä pienemmät neuvottelupöydät ja yhden tai kahden hengen pöydät, jotka on mahdollista sijoittaa eri puolille huonetta turvavälien mahdollistamiseksi. Näistä on mahdollista muokata isompia kokonaisuuksia myöhemmin. Usein halutaan myös pyörillä varustettuja pöytiä, jotka ovat helposti liikuteltavissa.

Neuvottelutilaan halutaan myös kalusteet, jotka kannustavat työasennon vaihteluun. Muun muassa sähkösäädettävät kokouspöydät ja aktiivituolit kutsuvat liikkumaan palaverin aikana.

Turvavälit työpisteiden välille

Myös työpisteiden välille pyritään nyt järjestämään kahden metrin turvavälit. Tämä pidetään mielessä työtilojen uudelleen järjestämisessä ja kalustehankinnoissa.

Avotoimistoihin hankitaan nyt seinäkkeitä, jotka jakavat työpisteitä, luovat niihin yksityisyyttä ja parantavat samalla tilan akustiikkaa. Työpöytien ja tuolien valinnassa huomioidaan tilatehokkuus sekä ergonomiset ominaisuudet.

edge-sermit

Viime vuosina suosion saavuttaneet monitilatoimistot muokkautuvat työntekijöiden tarpeisiin ja niistä löytyykin tilapäisiä työpisteitä työntekijöille, jotka tekevät normaalisti etätöitä.

- Etätöitä tekevät henkilöt tarvitsevat toimistossa yleensä melko vähän pöytätilaa. Tällaisiin työpisteisiin halutaan pieni korkeussäädettävä pöytä ja mielellään sellainen, jolla on pyörät alla. Lisäksi halutaan erilaisia tuolimalleja, joista henkilö voi valita mieleisen, kertoo Nygård.

Monitilatoimistoihin hankitaan nyt siis kevyitä, liikkuvia ja pienikokoisia työpisteitä ja työasentojen vaihtelun mahdollistavia työpistetarvikkeita. Myös kevyitä, siirreltäviä seinäkkeitä hankitaan monitilatoimistoihin lisäämään työrauhaa.

Toimitilojen viihtyisyys
lisää lähityötä

Ergonomiset ja työntekijöiden tarpeisiin mukautuvat työtilat eivät yksinään riitä lisäämään lähityön halukkuutta. Toimistoissa halutaan nähdä persoonallisia kalusteratkaisuja, värejä, uusimpia sisustustrendejä sekä mukavia yhteistiloja.  

- Tiloihin halutaan tuoda myös brändivärejä sekä omilla kuvilla varustettuja akustiikkatauluja, lisää Heli Nygård.  

Sosiaalitiloissa halutaan nyt yhdistää toiminnallisuus ja olohuonemainen mukavuus. Viihtyisillä sosiaali- ja toimitiloilla rakennetaan myös hyvää työnantajabrändiä, mikä puolestaan helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia ja tekee yrityksestä haluttavan työpaikan. 

honeyraw-paneelit

Sosiaalitiloissa halutaan viihtyä ja niiden halutaan sopivan rentoutumiseen ja yhdessäoloon. Taukotiloissa ja ruokailutiloissa huomioidaan nyt käytännöllisyyden ja mukavuuden lisäksi väljyys, jotta niissäkin olisi mahdollista pitää kahden metrin turvavälejä.  

- Sosiaali- ja taukotilat saattavat olla monessa paikassa suhteettoman pienet verrattuna muihin tiloihin. Turvavälien ylläpitäminen muuten kuin henkilömäärä rajoittamalla saattaa olla haastavaa, huomioi Nygård.  Myös pukeutumistilat voivat monessa paikassa olla melko ahtaita, joten tulevaisuudessa nekin halutaan suunnitella mahdollisimman avariksi.

Hygieeniset työtilat

Kalusteiden puhtaanapito sekä erilaisten verhoilumateriaalien hygieenisyys ovat nousseet tärkeiksi kriteereiksi toimiston kalustevalinnoissa. Monella työpaikalla siivousvälejä on viime aikoina lyhennetty, jolloin pintoja desinfioidaan ja käsitellään siivousaineilla useammin. Tämän vuoksi työtiloihin halutaan kestäviä, laadukkaita ja pitkäikäisiä kalusteita.

Puhdas hengitysilma sekä hyvä ilmanvaihto ovat myös entistä tärkeämmässä roolissa. Toimistotiloihin ostetaan yhä enenevässä määrin ilman epäpuhtauksia suodattavia ja bakteereja tuhoavia ilmanpuhdistimia. Toimitiloihin hankitaan myös käsidesiannostelijoita ja maskiautomaatteja, sekä asiakaspalvelupisteisiin suojapleksejä henkilökunnan ja asiakkaiden turvaamiseksi.

kotitoimisto

Ergonomian tärkeys etätyössä

Vaikka toimistoille tehdään nyt paluuta, on etätyö tullut osaksi työkulttuuria. Työnteon hybridimalli mahdollistaa joustavan liikkumisen toimiston ja etäkonttorin välillä, mutta vaatii sen, että molemmilla työpaikoilla on ergonomiset vaatimukset täyttävät työpisteet.  

Jotkut yritykset ovat jo alkaneet hankkia työntekijöilleen ergonomisia työpisteitä etätoimistoille ja joissain yrityksissä on vasta herätty pohtimaan työnteon hybridimallin käyttöönottoa.  

- Monessa paikassa keskustelut työnteon muodosta jatkossa käyvät nyt kuumina. Pandemia on helpottamassa ja kesälomat alkamassa. Kysymys kuuluu, miten ja missä muodossa jatketaan syksyllä, pohtii Heli. 

Mikäli etätyöpisteiden hankinta on yrityksessä ajankohtaista, Hexaplanin projektipalvelu hoitaa mielellään isonkin hankintaprojektin alusta loppuun. 

Projektipalvelu auttaa

Jos yrityksenne suunnittelee toimistotilojen uudelleenorganisointia tai on hankkimassa kalusteita työntekijöiden etätoimistoille, Hexaplanin projektipalvelu auttaa. Taitavat projektimyyjämme hoitavat kalustusprojektin alusta loppuun, eli auttavat myös suunnittelussa ja sopivien, budjettiin sopivien tuotteiden valinnassa. Hexaplanin kautta hoituu myös kuljetukset ja tuotteiden asennukset.

Search engine powered by ElasticSuite