Työtehokkuuden optimointi varastossa

Varastointi on tärkeä osa liiketoimintaa, niinpä varaston toimintaan ja varastotyön tehostamiseen kannattaa panostaa. Varastotyö pitää sisällään muutakin kuin tavaran staattista säilytystä. Varastoitava tavara, hyllyjärjestelmät ja työvälineet vaikuttavat kaikki varastotyön tehokkuuteen.

varastotoimintoja

Varastotilojen suunnittelu

Varaston lay-out eli pohjapiirros on hyvä suunnitella kaikki varaston toiminnot silmällä pitäen. Materiaalin virtaus, tavaran määrä ja koko, käytävät ja hyllyjen paikat pitää suunnitella huolellisesti ja varhaisessa vaiheessa. 

Varastotiloja suunnitellessa on hyvä muistaa, että mitä vähemmän lattiapinta-alaa varastossa on, sen parempi, sillä tämä vähentää liikkumiseen käytettyä työaikaa. Varastokoon optimointi tuo myös rahallisia säästöjä tilatarpeen ja tilakustannusten vähenemisen myötä.

vaaka-pumppukarry

Varaston optimoinnilla ja materiaalivirtojen tehostamisella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Jokainen säästetty metri tai minuutti on pitkällä aikavälillä useiden työtuntien säästöä ja samalla myös kustannusten säästöä. 

teippikone-teippi

Saapuva tavara ja sen siirto

Tavaran saapuminen varastoon pitäisi sujua mahdollisimman vaivattomasti ja saapuvalle tavaralle on hyvä määrittää oma paikkansa. Tilankäytön loogisuuteen panostaminen sujuvoittaa työskentelyä, säästää aikaa ja vähentää riskejä. 

Saapuvan tavaran siirto hyllypaikoille tapahtuu varaston käytössä olevilla siirto- ja kuljetuslaitteilla. Erityyppiselle tavaralle on hyvä valita sopiva siirtoväline. Esimerkiksi akkukäyttöisellä lavansiirtovaunulla painavien lavojen siirto on ergonomista ja turvallista, ja siinä säästyy työntekijän energiaa. Kevyen lavatavaran siirtoon kestävät manuaaliset pumppukärryt tai haarukkavaunut ovat oikein hyvä valinta. Erilaiset kuljetusvaunut puolestaan auttavat pienempien pakettejen ja tavaroiden siirrossa.

Hyvä työflow säilyy, kun ei tehdä pitkiä ja turhia siirtoja toimintojen välillä. Tämä onnistuu esimerkiksi silloin, kun laitteiden vaihtoja, pysähdyksiä ja tasojen vaihtoja on vähän. Kaikki turha siirtely laskee varastohenkilöstön työtehokkuutta ja aiheuttaa lisäkustannuksia. 

juha-saapuva-tavara

Tehokkuutta lisäävät varastohyllyratkaisut

Erityyppiselle ja -kokoiselle tavaralle on olemassa erilaisia varastohyllyratkaisuja. Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja ergonomisempi. Pientavarahyllyt sopivat kappaletavaran säilyttämiseen ja manuaaliseen keräilyyn, kun taas pitkän tavaran säilytykseen sopivat parhaiten ulokehyllyt. Kuormalavahyllyt tarjoavat yksinkertaisen ja joustavan perusratkaisun varastointiin. Ne mahdollistavat keräilyä nopeuttavien trukkien ja keräilykärryjen käytön ja useamman henkilön toiminnot ilman häiriöitä.

haarukkavaunu

Oikeanlaiset välineet tekevät raskaastakin työstä sujuvaa, vaivatonta ja turvallista. Varastossa tapahtuvaan tavaransiirtoon, kuljetukseen ja pinoamiseen on hyvä hankkia asianmukaiset kuljetus- ja nostolaitteet. Ne maksavat itsensä takaisin ajan ja kustannusten säästöinä.

kuormalavahyllystot

Oikein mitoitettujen hyllyjen avulla varastoympäristöstä tehdään tehokkaampi ja kun tavaroilla on hyllypaikat, keräily sekä hyllytys tapahtuvat nopeasti. Tutustu erilaisiin varastohyllyratkaisuihin.

vetotasot-varastohyllyihin

Kuormalavahyllyyn tai lattiaan asennettavien Smart Storing -vetotasojen avulla varastoit tiiviimmin ja säästät arvokasta lattiapinta-alaa. Keräilyajat lyhenevät ja vetotasojen avulla parannat varastotyöntekijöiden työergonomiaa.

Turvallisuutta ja sujuvuutta lisävarusteilla

Varastotyön tehokkuutta voidaan optimoida myös erilaisilla hyllystön lisävarusteilla. Ei sovi myöskään unohtaa tilan turvallisuutta ja kulkuvälien asianmukaisia merkintöjä sekä törmäyssuojia, jotta vältytään työntekijä- sekä tavaravahingoilta, joista voi aiheutua isojakin kustannuksia. Varastossa navigointia ja tuotteiden löytymistä helpottavat selkeät ja oikein sijoitetut varastopaikkamerkinnät, pylväsopasteet ja muut hyllymerkinnät. Ne tehostavat keräilyä ja hyllyttämistä, sillä kaikille tuotteille on määrätyt paikat.

takasuojaverkko
varastohyllystot
tormayssuoja

Tehokas keräily

Varaston keräilyn tehokkuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä se on yksi eniten resursseja kuluttava toiminto. Kustannustehokas keräily onnistuu silloin, kun tavara on sijoitettu varastossa järkevästi. Sijoittamalla isokokoiset ja painavat nimikkeet alas ja myydyimmät tuotteet lähelle pakkauspistettä vältytään turhalta siirtelyltä, eikä tavaran käsittelyyn mene ylimääräistä aikaa ja toimenpiteitä. 

Lähtevä tavara ja sen pakkaaminen

Lähtevälle tavaralle ja sen pakkaamiselle on hyvä määrittää oma paikkansa varastossa. Lähtöpaikkaan koottuna tavarat löytyvät helposti, eikä niiden lähettämiseen kulu ylimääräistä aikaa. Asianmukaisilla laitteilla ja pakkaustarvikkeilla suurempienkin tavaramäärien pakkaaminen ja postitus sujuu nopeasti. Pakkaus- ja lähettämötyöskentelyyn tarkoitetuilla pakkauspöytäratkaisuilla työ sujuu nopeasti ja välineet ovat jatkuvasti käsien ulottuvilla.

varasto-pakkauspiste

Jokainen neliö varastosta käyttöön

Varaston hyllypaikat, erilaiset hyllyjärjestelmät ja asianmukaiset työvälineet vaikuttavat kaikki varastotyön tehokkuuteen. Myös työpisteiden muuttaminen eri ihmisten tarpeiden ja tilanteiden mukaan tuo kustannustehokkuutta varastotoimintoihin.

Search engine powered by ElasticSuite