0800 165 000

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Hexaplan Oy
Kaurakatu 48
20740 Turku
y-tunnus: 2561005-9

REKISTERIN NIMI

Hexaplan Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

 

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Hexaplan Oy:n verkkokaupan Hexaplan.fi asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää tietoja Hexaplan.fi -verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä.

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Hexaplan.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite


REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisteri koostetaan Hexaplan Oy:n asiakastietojärjestelmästä, asiakkaiden itse tallentamista tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä JM Tieto Oy:n tietokannasta.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity henkilö voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallaan pyynnöllä. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Hexaplan Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

 

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Hexaplan Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Hexaplan.fi- verkkokaupan ja palvelun ylläpitäjän Hexaplan Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

LISÄTIEDOT

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää Hexaplan Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 02-276 3500 tai sähköpostitse myynti@hexaplan.fi.