Varaston turvallisuus - seikkailuradasta turvalliseksi työympäristöksi 

Varastoissa vaaditaan täyttä fokusta turvallisuuteen, oli kyseessä sitten pieni varastonurkkaus tai suuri logistiikkakeskus. Suomessa jo työturvallisuuslainsäädäntö määrittää pelisäännöt turvalliselle työympäristölle. Tärkeintä on tunnistaa riskit etukäteen ja panostaa täysillä turvallisuuteen toiminnan ja seurannan avulla. Kunnon suunnitelmalla ja erilaisilla turvallisuutta lisäävillä tuotteilla varmistetaan turvallisuus myös pahimman varalta työpaikalla.

Turvallisuus ei ole sattumaa

- suunnitelmasta toteutukseen 

Varaston turvallisuus on monivaiheinen prosessi, joka alkaa jo suunnittelusta. Siinä vaiheessa, kun ensimmäiset viivat piirretään paperille ja hyllyjen paikkoja mitataan, on jo tärkeää ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat. Ahtaat, sokkeloiset tilat ja liikennekaaos eivät ole vain ärsyttäviä esteitä tehokkaalle työskentelylle, vaan ne voivat myös aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Varaston turvallisuus onkin kokonaisuus, jossa jokainen pieni yksityiskohta voi olla ratkaiseva. Onneksi turvallisuuden parantamiseksi on paljon keinoja.  

kuulonsuojaus-varastoturvallisuus

TURVALLISUUSTUOTTEET

Avain varaston turvallisuuteen

Monipuoliset turvallisuustuotteet tarjoavat avaimet työskentelyolosuhteiden parantamiseen ja riskien minimoimiseen. Ne eivät ainoastaan suojaa henkilöstöä ja omaisuutta vaan myös varmistavat toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden. Turvallisuustuotteiden käyttöönotto vaatii myös asianmukaista koulutusta ja henkilöstön sitoutumista. Tieto siitä, miten turvallisuusvälineitä käytetään ja miksi niitä tarvitaan, on tärkeää kaikille varaston työntekijöille.

liikennepeili-turvapeili

Liikenne- ja valvontapeilit ovat tärkeä osa varastojen, tuotantolaitosten ja kiinteistöjen turvallisuutta. Turvapeilit auttavat näkemään paremmin, erityisesti niissä kinkkisissä paikoissa, joissa hyllyt ja tavarat yrittävät peitellä näkyvyyttä. Muistathan myös takasuojaverkot. Ne estävät tavaroiden putoamisen hyllyjen taakse, kun hyllyä käsitellään toiselta puolelta.

 

skipper-aluerajaus

Toimiva kulunohjaus varastoissa, kiinteistöjen piha-alueilla ja työmailla on tärkeää työturvallisuuden kannalta. Erilaiset rajaustolpat ja suoja-aidat ohjaavat liikennettä halutuille uurille. Törmäyssuojat ovat kuin varaston varmuusverkko, joka minimoi kolhut ja sekä ennaltaehkäisee henkilö-, hylly- ja tavaravauriot.

lattiateipit

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kulkureitit ja alueet on merkitty selkeästi, jotta ei tarvitse arvailla, missä saa kulkea ja missä ei. Lattiamerkintäteipit ja opasteet opastavat oikeille poluille ja pitävät poissa kielletyiltä alueilta. Liukuesteteipit tuovat turvallisuutta askel askeleelta. Niillä korostat kulkureittejä, merkitset kynnyksiä ja portaita, sekä kotrostat poistumisteitä.

pehmuste

Varoituspehmusteet tuovat turvaa teräviin tilanteisiin. Kestävillä varoituspehmusteilla merkitset ja suojaat hyllyjen, porttien ja oviaukkojen vaaralliset ja terävät reunat. Erilaiset aidat toimivat ajoväylien erottamiseen jalankulku- ja työskentelyalueista. Modulaarisista turvakaiteista rakentuu helposti turva-alueita pitämään esim. tuotantoalueet erillään trukkiliikenteeltä.

infokehys-varoituskehys

Erilaiset varoituskyltit ja opastekyltit auttavat välttämään riskejä ja onnettomuuksia teollisuusalueilla, varastoissa, tehtaissa, autohalleissa ja kulkureiteillä. Infokehys tarjoaa paikallaan pysyvää turvallisuustiedotusta. Infokehys on ammattimainen ja mukava tapa tiedottaa. Infokehykset on helppo kiinnittää ja niihin voi kätevästi vaihtaa haluamansa tekstin tai kuvan. 
 

teollisuusmatto

Turvallinen työympäristö varastossa on ensiarvoisen tärkeää. Kestävä työtilamatto parantaa työturvallisuutta ja työskentelyn laatua vaativissakin olosuhteissa. Mutta älä unohda myöskään työntekijöiden suojaimia ja oikeanlaisia varusteita – niillä on suuri merkitys. Henkilösuojaimet tulee myös säilyttää asianmukaisesti.  

VAARAN PAIKAT

Tiedä mitä varastoit

On myös tärkeää tietää, mitä tuotteita ja aineita varastoi toimitiloissaan. Erityisesti jos kyseessä on haitallisia tai vaarallisia aineita, tutustu tarkkaan tuoteselosteisiin ja hanki tietoa niiden ominaisuuksista. Varmista, että kemikaalit ovat vaatimusten mukaisissa pakkauksissa ja säilytetään niille varatuissa paikoissa, kuten kemikaalikaapeissa. Kurkkaa myös kemikaalien säilytysoppaamme ja lue lisää.

sormipakettiin

Ensiaputuotteet

Kaikenlaisiin tilanteisiin, myös onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin tulee varautua. Onnettomuustilanteita varten kannattaa harjoitella ja tutustua pelastussuunnitelmaan etukäteen. Työympäristössä, jossa on mahdollista, että iholle tai silmiin roiskuu haitallisia aineita, tulee onnettomuuksiin varautua kestävillä ja tarkoitukseen soveltuvilla silmä- ja vartalosuihkuilla. Ne voivat pelastaa päiväsi. Myös muut ensiaputuotteet kuten ensiapukaapit ja EA-laukut kuuluvat jokaisen työpaikan vakiovarustukseen ja työpisteiden läheisyyteen.

Turvallisesti työpaikoilla

Laki asettaa vaatimuksia, jotta työnteko on yleisesti turvallista työntekijöille. Vaaratekijät tulee ennakoida ja työturvallisuuteen tulee panostaa tavoitteellisella toiminnalla ja seurannalla. Erilaisten turvallisuustuotteiden välityksellä huolehditaan työturvallisuudesta, ehkäistään tapaturmia ja ohjataan ihmisvirtoja esimerkiksi työmailla, varastoissa, tapahtuma-alueilla tai kiinteistöissä.

Search engine powered by ElasticSuite